Samtalegrupperne er et frirum for skilsmisseramte børn. Her møder de professionel støtte og vejledning.

Gruppesamtaler skaber tro på fremtiden for skilsmissebørn

Konklusionerne står så knivskarpt, at ingen kan være i tvivl. Samtalegrupper for børn ramt af forældrenes skilsmisse sikrer at børnene opnår bedre trivsel og større indlæring. Det viser et projekt Center for Familieudvikling har gennemført i samarbejde med Egmont Fonden og Egedal, Kolding og Randers Kommune.

Af: Michael Winther

Skilsmisser er i dag blevet så almindelige, at hvert tredje barn i Danmark oplever, at forældrene bliver skilt, inden barnet når sin 18 år fødselsdag. En udvikling der gør, at mange børn i deres opvækstår oplever store livsforandringer, der kan være svære at tackle på egen hånd. Det kan påvirke trivslen, indlæringen samt de sociale og følelsesmæssige relationer.

Men ved en tidlig og proaktiv indgriben kan skilsmisseramte børn i samtalegrupper med andre børn i samme situation komme ud på den anden side med fornyet lyst og mod på livets mange udfordringer.

Spejle sig i andre

Det viser et projekt, som Center for Familieudvikling aktuelt har kørende. Resultaterne er markante og dokumenterer, at sårbare børn opnår langt bedre trivsel efter at have deltaget i gruppesamtalerne, at børnene klarer sig bedre fagligt efter gruppeforløbet, at trivslen stiger signifikant hvis børnene inkluderes i samtalegrupperne senest et år efter forældrenes skilsmisse og endelig, at 73 procent af børnene har været meget glade for at deltage i samtalerne med børn i samme livssituation.

- De tilbagemeldinger som vi har fået fra de børn, der har deltaget i samtalegrupperne er, at de virkelig sætter pris på det frirum, som børnegrupperne er. Her kan de spejle sig blandt jævnaldrende i samme situation, og få sat ord på de tanker, refleksioner og bekymringer, de går rundt med. Vi har også erfaret, at nogle af børnene i starten af forløbet, som strækker sig over 16 uger af otte gange en time til halvanden, er meget passive og inaktive. Men vi ved omvendt også, at de lytter og lærer, og langsomt tør op og får mod til at deltage i samtalerne, fortæller Charlotte Antonsen, der er konsulent ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Kolding Kommune, og i denne sammenhæng projektleder for børnegrupperne i Kolding.

Nyt håb i fortroligt rum

Charlotte Antonsen er projektleder for indsatsen i Kolding Kommune, der nu bredes ud på alle skoler.

Center for Familieudvikling har i et fireårigt projekt, der løber frem til udgangen af 2017 etableret samtalegrupper for børn ramt af forældrenes skilsmisse. Det er sket med en økonomisk støtte fra Egmont Fonden på 5,75 mio. kr. og er gennemført i Egedal, Kolding og Randers Kommune.

Gennem projektet har 1.000 børn og unge mellem 8 - 16 år deltaget i en samtalegruppe. Samtalegrupperne, der er et gratis tilbud til de ramte børn, har været udbudt på i alt 30 skoler i de tre kommuner. 100 lærere og pædagoger er blevet uddannet som børnegruppeledere og mindst 1.500 lærere og pædagoger samt andre relevante fagfolk har fået forøget viden om de problematikker, der er forbundet med og relateret til børn ramt af forældrenes skilsmisse.

I børnegrupperne er ingen emner eller problemstillinger for hellige. Det handler om at møde barnet, og de problemstillinger det enkelte barn bokser med i øjenhøjde. Der bliver lyttet, og alle spørgsmål, tanker, bekymringer og overvejelser er lige vigtige.

I børnegrupperne taler man bl.a. om den dag hvor børnene fik at vide at forældrene skulle skilles. Om mærkedage og ferier, skiftedagene mellem forældrene, forældrenes nye kærester, om savn og om det er min skyld, at forældrene er blevet skilt.

- Vi oplever virkelig, at børnene gennem samtaleprocesserne i det fortrolige rum, som børnegrupperne folder sig ud i flytter sig meget. Og vi kan konstatere, at børnene der har deltaget i forløbene efterfølgende går ud i livet med et helt nyt håb og en tro på fremtiden. Samtidig er det vigtigt, at samtalerne foregår på skolerne, hvor børnene i forvejen tilbringer mange timer. Her er de i trygge rammer og kendte omgivelser, og det øger altså kvaliteten i arbejdet, siger Charlotte Antonsen.

Succes fortsætter

I Kolding Kommune er børnegrupperne, der består af otte jævnaldrende børn, blevet en så stor succes, at kommunen efter politisk pres i samarbejde med skolederne har fundet finansiering til dels at fortsætte initiativet efter projektperiodens udløb, dels at brede tilbuddet ud til alle kommunens 21 skoler.

På den måde forventer man, at kunne forebygge skilsmissens konsekvenser hvad indgår tryghed, indlæring, socialt tilhørsforhold og generel trivsel. For at det virker, er der ingen tvivl om.

I hvert fald har man i Kolding Kommune konstateret, at der har været færre henvisninger til kommunens enhed for Adfærd, Kontakt og Trivsel fra de skoler, der har deltaget i projektet i modsætning til dem, der først kommer med på vognen nu.

- Man kan virkelig forbygge mange bekymringer og dårlig trivsel, ved at tage fat i den problemstilling, som forældrenes skilsmisse er for langt de fleste børn. Men i forbindelse med projektet har vi også oplevet at mange forældre, ligesom børnene, savner en fortrolig at søge råd og vejledning hos angående deres skilsmisse. Derfor skal vi tage problematikken i forhold til skilsmisser alvorligt, og give tilbud der sikrer, at både børn og forældre har adgang til hjælp og vejledning, og nogle interesserede ører der lytter. Jeg tror ikke på, man kommer smertefrit gennem en skilsmisse, men vi skal hjælpe især børnene med at komme så smertefrit igennem som muligt, forklarer Charlotte Antonsen.