Et Makerspace handler om at skabe og slippe kreativiteten løs.

Teknologien bringer kreativiteten ind i klasselokalet

Flodhesten lever i den grad. Det handler om at sætte en ny dagsorden for didaktik og læring. Nye måder at gøre tingene på og fremelske kreativiteten og medskabelsen af nye produkter. Teknologi er et sprog, der skal leges ind. Det betyder, at teknologien og faciliteterne skal være ved hånden og tilgængelige. Hippomini får tingene til at ske og leverer den hardware og viden, der skal bruges.

Af: Michael Winther

Gennem de sidste 15 til 20 år har digitaliseringen skyllet som bølge ind over landet. Der er investeret milliarder af kroner i digitale platforme og læringsprogrammer på skoler og uddannelsesinstitutioner, og de nye digitale muligheder og tjenesteydelser har sat helt nye standarder i uddannelsessystemet.

Teknologi på skemaet

Teknologiudviklingen har gjort, at læringsformerne er ændret, og det har igen dikteret nye tilgange til didaktiske overvejelser og pædagogiske indsatsområder. Projektarbejdet har i den grad vundet indpas, og digitaliseringens muligheder ligger i dag under huden på langt de fleste elever. De behersker de digitale programmer, og har nem og let adgang til ny viden, som de er i stand til at omsætte til konstruktive og kreative løsningsforslag.

Digitaliseringen har revolutioneret skolen, og skolen er i dag, ikke hvad den har været. Og bliver det aldrig igen. For nu kommer den nye bølge. Bølgen der skal uddanne eleverne i entreprenørskab og iværksætteri. Tonen er slået an, og svaret på at skabe begejstring og opbakning til et større fokus på entreprenørskabet i uddannelsessystemet er, at eleverne i fremtiden skal arbejde med fabrikationsteknologier og elektronik i skoleregi.

- Det handler om at slå gækken løs, og være åben for alle de nye muligheder, der ligger i den teknologiske udvikling. Teknologi er et sprog, vi skal lære, og et sprog vi naturligvis skal forholde os kritisk til. Men også et sprog der er afgørende for samfundsudviklingen og sammenhængskraften, og et sprog som vi alle sammen er en del af. Derfor skal børn så tidligt som muligt arbejde med teknologi. Så de kan se perspektiverne, komme bagom processerne og hive teknologien ind under neglene. Vi skal lære dem at eksperimentere, lege, undersøge og designe ting i et teknologisk univers, der er under konstant udvikling. Og det skal ske allerede i daginstitutionerne, og intensiveres undervejs i skolesystemet, siger Magdi el-Toukhy, der er udviklingsdirektør i hippomini.dk.

IT hardware med omtanke

Hippomini er en dedikeret leverandør at IT hardware til den danske uddannelsessektor. Fra daginstitutioner over folkeskoler til ungdomsuddannelser og frem til professionshøjskoler og universiteter. Ambitionen er at blive en central global spiller og et pædagogisk omdrejningspunkt, når det handler om teknologiformidling og leverance af IT hardware til uddannelsessektoren.

For Hippomini er det derfor afgørende at være på forkant med udviklingen på det teknologiske felt, og omsætte de nye landvindinger til professionelle ydelser, hvad enten det gælder rådgivning eller konkrete IT hardware produkter, der kan omsættes til brug i klasseværelset eller skolelaboratoriet.

- Verden skriger på nye løsninger og produkter, og muligheden for at levere på behovet har aldrig været større. Vi er i gang med en forunderlig demokratisering af samfundet, ikke bare i Danmark men internationalt. Den fest skal uddannelsessystemet tage del i, og i Hippomini dækker vi op med en innovativ produktportefølje, der italesætter teknologiens betydning, som en vigtig del af det pædagogiske arbejde i læringsrummet. Målet er naturligvis at skabe en hob af nye iværksættere og entreprenører, ved at stille den teknologi til rådighed, der er forudsætningen for at arbejde med produktudvikling og fabrikation, fortæller Magdi el-Toukhy.

Kvalitetstestet

Magdi el-Toukhy er udviklingsdirektør i Hippomini, og følger den teknologiske udvikling nøje.

Netop det at bringe teknologien frem til klasseværelset er en seriøs proces med flere elementer, hvor Hippomini ikke går på kompromis med hverken kvalitet eller pædagogisk og didaktisk sigte. Det gælder, uanset om det er håndscannere, 3D-printere, mikroskoper, robotteknologi eller vakuumformemaskiner.

Samtlige produkter har gennemgået et nidkært tjek, hvor apparaterne og den iboende teknologi har været udsat for en meget kritisk lup af Hippominis eksperter på teknologi og didaktik.

- Vi kvalitetstester og kvalificerer alle vores produkter, inden de lander på hylderne. Det sker på tre niveauer. Først gennemgår vi apparaterne og den teknologi de rummer, herefter foretager vi en trial and error test, og til sidst en decideret brugerafprøvning, hvor vi tjekker om apparatet lever op til de krav og standarder, det skal. Derfor kan vi stå hundrede procent inde for de produkter, vi markedsfører og forhandler, forklarer Magdi el-Toukhy.

MakerSpace bussen er spækket med kreativt grej til prototypefremstilling.

Makerspace - fra ide til produkt

I et Makerspace omsættes ideerne til konkret virkelighed. Det er her prototyperne udvikles i et kreativt teknologisk forum, og det er her de forskellige genstande og produktideer materialiserer sig i fuldt flor. Til afsæt for nye eksperimenter, til inspiration og til håndfast innovation.

Af: Michael Winther

Den nye skolereform sætter fokus på entreprenørskab og innovation, som et tværgående tema, der skal indgå i undervisningen. Derfor investerer landets folkeskoler nu i de teknologier, der er nødvendige for at levere et godt afsæt til professionelle læringsforløb, hvor teknologien spiller hovedrollen.

Ud af komfortzonen

Mobilt laboratorium

I bussen finder man bl.a.:

  • 3D printere
  • Lasercutter
  • Folieskærer
  • CNC fræser
  • Bitware
  • Robotter
  • Microsoft har leveret Surface Studio og Surface Laptop - til styring af alle de opkoblede enheder.

Hertil rummer bussen masser af pap, finér, tape samt loddekolber, ledninger og alt muligt andet grej til at understøtte elevernes protyper og idéer.

Det gør mulighederne uendelige, og kun fantasien og iderigdommen sætter begrænsningerne.

IT hardwarevirksomheden Hippomini, der leverer teknologiske læringsmidler til uddannelsessektoren, er kraftigt involveret i udviklingen og udbredelsen af de nye Makerspace laboratorier, hvor eleverne i landets folkeskoler kan arbejde med kreativitet, ideudvikling og konkret prototypefremstilling. Laboratorierne er nemlig spækket med digitale teknologier, der gør det muligt at realisere de fleste design- og produktideer i fysisk form.

- Makerspace er virkelig en fed indretning, der giver eleverne en på opleveren. Laboratorierne rummer alt fra saks, papir og lim til 3D-scannere, laserskærere og forskellige programmeringsværktøjer. Makerspace skal helt overordnet stimulere nysgerrigheden og lysten til at kaste sig ud på ukendt territorium. Ud af komfortzonen og ind i et forunderligt teknologisk univers, hvor kun fantasien er begrænsningen. Det handler om fejlmodighed, og om at lege teknologien ind under huden. Men også om skabe forståelse for teknologiske metoder og arbejdsgange. Det er et frirum, hvor eleverne kan arbejde iterativt, og dermed i en arbejdscyklus med fokus på prototype, test, analyse, forbedring og endeligt produkt, siger udviklingsdirektør Magdi el-Toukhy fra Hippomini.

Mobilt laboratorium

For at sætte endnu mere turbo på udbredelsen af de teknologiske faciliteter i et Makerspace, og gang i processen med at uddanne den næste generation af entreprenante iværksættere, har Hippomini i samarbejde med Væksthus Sjælland og Erhvervsskolen ZBC Selandia indrettet et mobilt Makerspace i en gammel biblioteksbus.

Her kan børn i alle egne af landet selv afprøve de mange muligheder, og få sat fysiske produkter på iderigdommen og de mange ord, der er forbundet med en udviklingsproces. Men bussen tjener bestemt også det formål, at komme rundt i landet og præsentere lærere, pædagoger samt øvrige fagpersoner, for de mange spændende didaktiske og pædagogiske muligheder og perspektiver, der ligger i at arbejde med innovation og teknologi. Et andet formål med bussens er at sætte skolerne i stand til selv at gennemføre kreative og innovative processer i et åbent skolesamarbejde med virksomheder, kommuner og andre organisationer.

- Bussen er bestemt en appetitvækker, der skal skabe dialog og nysgerrighed omkring kreativ læring i en teknologisk kontekst. Makerspace er nøglen, der rækker ind i fremtiden. Hvad den byder på, ved vi ikke endnu, men vi ved, at nogle af de kompetencer som børnene tilegner sig ved at arbejde seriøst med produktudvikling og prototypefremstilling, vil blive efterspurgt i fremtiden, forklarer Magdi el-Toukhy.

Bus på tur

Interesserede kan møde bussen på Danmarks Læringsfestival i Bellacentret til marts, ved Skolemessen i Aarhus i april 2018. Herudover kan man lige nu møde bussen ved talrige arrangementer på Sjælland.

Hippomini gennemtester grundigt alle produkter, inden de kommer i varesortimentet.

Minimakerspace på tegnebrættet

Digital dannelse er en forudsætning for at kunne deltage i samfundet, som demokratisk samfundsborger. Med Minimakerspace trænes de yngste til at tage del i den digitale udvikling.

Af: Michael Winther

BI samarbejde med professionshøjskolen UUC samt Furesø og Københavns kommuner er Hippomini i gang med at udvikle et Minimakerspace for de yngste. Et pædagogisk laboratorium hvor de yngste helt ned til vuggestuestuealderen skal arbejde med de nyeste teknologier.

Der er tale om et læringsrum, der kobler leg og læring. Emnerne der skal arbejdes med i Minimakerspace er programmering, filmproduktion, sprog og udvikling, natur og teknologi samt musik og bevægelse. Hertil kommer en række klippe-klistreprojekter suppleret af bl.a. 3D-printere.

International støtte

I forlængelse af udviklingen af Minimakerspace, udvikles der samtidig en mobil enhed, der skal fungere som arbejdsstation og opbevaringsenhed i daginstitutionerne. En indretning der skal gøre det enkelt og nemt for pædagogerne at tage materialerne og værktøjerne frem, men lige så lette at få på plads igen.

- Vi har store forventninger til projektet, og det bliver spændende at folde det ud i daginstitutionerne. Se hvad de yngste kan drive det til, og se hvordan deres læringsparathed udvikles. Projektet er bl.a. økonomisk støttet af ERASMUS+, der er en del af EU’s uddannelsesprogram. Så projektet nyder også international bevågenhed, fortæller Magdi el-Toukhy, der er udviklingsdirektør i Hippomini.