Udsatte børn og unge er i fokus ved den internationale konference der afholdes den 16. og 17. november på Professionshøjskolen Absalon, Campus Roskilde.
Foto: Absalon, 2017

Fokus på udsatte børn og unge

Professionshøjskolen Absalon sætter fokus på udsatte børn og unge. Til november er Absalon vært ved en international konference om emnet, bl.a. med den verdenskendte professor Kenneth J. Gergen, USA.

Ifølge Professor Kenneth J. Gergen har vi i dag en stor diversitet blandt elever og studerende og vi bliver nødt til at blive bedre til at finde ud af deres behov, men også hvad de kan bidrage med.
Foto: Daniel Brøns, 2017

Professionshøjskolen Absalon er vært ved en stor international konference med fokus på udsatte børn og unge. Konferencen afholdes på Campus Roskilde den 16. og 17. november. Konferencetitlen er: “Children and Youth on the Edge: Collaborative innovations in education”. Konferencen er dedikeret til de børn og unge der på forskellig vis er udsatte i forbindelse med uddannelse. Forskere, undervisere, ledere, embedsmænd, politikere samt børn og unge fra hele verden vil på konferencen udveksle viden og erfaringer i arbejdet med at understøtte udsatte børn og unges muligheder i uddannelsessystemet.

En af psykologiens største nulevende skikkelser er konferencens hovedtaler. Der er tale om professor Kenneth J. Gergen, der siden 70erne først og fremmest har præget amerikansk psykologi og sidenhen også europæisk. Gergen vil inspirere deltagerne med præsentation af nye måder at forbedre mulighederne for udsatte børn og unge i skolen.

Forskning og udvikling til gavn for skolens indsats for udsatte børn og unge

Partnerskab og ledelse

Partnerskab og ledelse af konferencen består af norske UngInvest, støttet af Egmont Fonden og Det norske Kronprinsepars fond, Professionshøjskolen Absalon og Børnehjælpsdagen og The Taos Institute fra USA, ledet af professor Kenneth J. Gergen. Derudover har en række danske og internationale organisationer og institutioner støttet konferencen, hvilket fremgår af konferencehjemmesiden.

For tilmelding og information, find konferencen her: phabsalon.dk/det-sker/konferencer

Centerchef for Professionshøjskolen Absalons Center for Skole og Læring, Stina Møllenbach, siger om konferencen: ”Det er afgørende, at der kommer et styrket fokus på, hvordan lærere kan skabe bedre læringsmuligheder for udsatte børn og unge. Derfor er både undervisere, studerende og praktikere med, når en konference som denne fremlægger og diskuterer den nyeste forskning. Nyeste viden skal direkte ind på uddannelsen og ud i praksis. På konferencen er derfor etableret en række mødesteder mellem praktikere og forskere, undervisere og studerende”. Centerchefen fortsætter: “På konferencen vil vi sammen med de mange hundrede deltagere fra hele verdenen lære af hinanden, etablere nye stærke faglige netværk og medvirke til forståelser og helt konkrete initiativer, der får flere udsatte børn og unge i uddannelse. Vi skal gøre nye ting sammen på nye måder”.

Absalon forsker i uddannelsesmobilitet og læringsfællesskaber

Når Absalon, Ifølge centerchef Stina Møllenbach, vælger at være medarrangør af konferencen er det med en klar ambition om at fremme viden om udsatte børn og unge, som Center for Skole og Læring også selv forsker i. Det drejer sig både om elever i komplicerede læringssituationer, men det handler også om at gøre en forskel i en region, der har en lav uddannelsesmobilitet.

Professionshøjskolen Absalon

Professionshøjskolen Absalon er en af de syv professionshøjskoler i Danmark, der udbyder professionsbacheloruddannelser, efter- og videreuddannelser og forestår anvendelsesorienteret forskning. På Professionshøjskolen Absalon er der ca. 600 ansatte, 8000 fuldtidsstuderende på professionsbacheloruddannelserne og 2.500 i videreuddannelse.

Læs mere på: phabsalon.dk

”Den store interesse for konferencen vidner om, at arbejdet med udsatte børn og unge er en national og også international topprioritet” slutter centerchef Stina Møllenbach, der har ansvar både for Absalons læreruddannelse, for den anvendelsesorienterede forskning der bedrives inden for skoleområdet på Absalon, for efter- og videreuddannelse af lærere samt for CFU (Center for Undervisningsmidler).

Stærke internationale og nationale oplægsholdere

Ved konferencen deltager centrale danske organisationer og institutioner, der er optaget af udsatte børn og unge i teori og praksis. Undervisningsministeriets Læringskonsulenter, Center for Ungdomsforskning og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) bidrager med ny forskning på området. Ligeledes bidrager forskere fra blandt andet Aalborg Universitet, Roskilde Universitet, University College Lillebælt og Professionshøjskolen Absalon. Derudover vil der være oplæg baseret på succesfulde erfaringer fra eksempelvis skoler, kommuner, produktionsskoler og Egmont Fondens uddannelsesorganisation Lær for Livet.