Matematiklærer Torben Blankholm oplever, at lærerrollen i dag handler om at vejlede og guide eleverne.

En matematikundervisning der tager livtag med virkeligheden

Der er undersøgende matematik på programmet i 9.a på Islev Skole. Det handler om at stimulere nysgerrigheden, og gøre matematikken virkelighedsnær. De har fløjet med drager, fotograferet, målt og vurderet. Og nu beregner klassen så flyvehøjden på de opsendte drager.

Af: Michael Winther

Det emmer af koncentration, og luften er tung af videbegær, da døren slås op til 9.a’s matematikundervisning på Islev Skole. Den alternative af slagsen. Den slags matematikundervisning der er inkluderende, og den er der med til at folde matematikken ud i håndgribelige eksperimenter, der engagerer eleverne til at tage stilling, medejerskab og ansvar for egen læring.

Torben Blankholm, matematiklæreren for de i alt 27 elever i 9.a, finder jeg ikke ved tavlen, men nede bagerst i klassen, hvor han er i gang med at forklare Amalie og Sofie noget om en nuance i deres fysiske observationer i forbindelse med drageflyvningen. Det er noget med en vinkel, og den indflydelse det vil få på deres endelige resultat.

Pythagoras i øjenhøjde

9. a arbejder med Pythagoras, den græske filosof og matematiker, der for over 2500 år siden påviste at ”a2 + b2=c2” . Altså retvinklede trekanter med hypotenusen c og kateterne a og b.

Klassen har været ude at flyve med drager og skal nu beregne, hvor højt dragerne har været oppe i luften. De har længden på linen - hypotenusen, og længden på afstanden mellem hende der holdte dragen og til hvor langt dragen nåede ud - katete b. Nu mangler de så at beregne højden, ved brug af Pythagoras ligning - altså katete a. Det er nemt og bekvemt. Pythagoras omsat til anvendelig matematik. Engagementet er stort, læringen optimal og elevernes lyst til at diskutere og snakke om problemstillingen smittende.

- Vi arbejder med en undersøgende tilgang til matematikken. Det engagerer eleverne til at tage stilling og være kritiske. Udgangspunktet for undervisningen er at finde ud af, hvad vi vil undersøge. Og så er der ikke så meget betænkningstid. Vi går i gang, og så gennemløber vi en proces, hvor der bliver tid til at diskutere, træffe beslutninger, modellere, afprøve hypoteser, afgrænse opgaven og foretage beregninger. Det er virkelighedsnær matematik, så det batter, og en matematiklæring der gør, at eleverne kan se meningen med matematikken. Alene det at vise, at der i matematikken lige som alle andre steder i livet skal træffes valg, er for mange elever noget af en øjenåbner. På den måde bliver matematikken et dynamisk værktøj og en virkelighedsnær ven, siger matematik- og billedkunstlærer Torben Blankholm.

Systemportal med det hele

Torben Blankholm er udover at være matematiklærer på Islev Skole også en engageret udvikler af nye læremidler til undervisningen i grundskolen. Det sker på GO Forlag, hvor han med didaktisk ildhu har medvirket til at sætte systemportalen Xplore Matematik i søen - især med fokus på mellemtrin og udskoling.

- Det er fedt, at se matematikken fungere i virkeligheden og rart at prøve noget andet. Samtidig er det spændende at lave beregninger på målinger, man selv har gjort. Denne her form for undervisning giver mere lyst til at arbejde med matematikken, siger Freja fra 9.a på Islev Skole.

Xplore Matematik er en emnebaseret systemportal, der tager udgangspunkt i konkrete temaer fra elevernes hverdag for på den måde at fremme elevernes nysgerrighed og motivation. Xplore Matematik indeholder fælles forløb med Xplore-læremidlerne til naturfagene og er således Danmarks eneste fællesfaglige matematiksystem. I Xplore Matematik, der lever op til alle Fælles Mål, finder man 280 emner fordelt på 56 forløb. Samlet rummer Xplore Matematik over 10.000 opgaver, som fordeler sig på undersøgende opgaver, træningsopgaver, adaptive test, prøveforberedende opgaver samt videoer og animationer.

- Grundlæggende handler det jo om at engagere eleverne til at tage stilling, og få dem lært det, de skal. Og med den undersøgende tilgang hvor ansvaret bliver uddelegeret, og jeg som lærer mest fungerer som guide og vejleder, sker der altså noget. Handsken bliver samlet op, og eleverne tager ansvar for deres projekter og deres egen læring. Det er super vitalt, meget spændende og som lærer er det livgivende at opleve det store engagementet hos eleverne, fortæller Torben Blankholm.

Pling kom tallet

Netop at den undersøgende tilgang er engagerende og motiverende for at lære, kan både Freja, Casper, Mark, Amalie og Sofie fra 9.a skrive under på. De sætter pris på det element, at de selv er aktive i forhold til at formulere opgaven, og så arbejder videre ud fra det udgangspunkt. Og især Casper og Mark pointerer samtidig den fysiske aktivitet, der var forbundet med drageflyvningen:

- Det var fedt at komme ud, få noget luft og sjovere på en anden måde, fordi det er noget, vi selv har lavet, siger Mark og Casper, mens Amalie og Sofie følger op:

- Man kan se, man kan bruge matematikken til noget i virkeligheden. Det bliver let meget abstrakt, men her bliver det praktisk. Vi har selv fotograferet, målt og vurderet. Vi har fået et visuelt syn på opgaven, og tegnet den retvinklede trekant ind i fotografiet. Og pling fandt vi værdien af katete a, fortæller Sofie og Amalie