Billedtekst her

Lydlandskaber i det intelligente læringsmiljø

Kinnarps sætter med sin 75 år lange indsigt i indretning af skoler fokus på klasselokalernes akustiske miljø. Støj og uro skaber mistrivsel både for elever og lærere, og det er vanskeligt for eleverne at optimere deres faglige kunnen. Men hvordan får man beslutningstagerne til at lytte?

Af: Jane Kjølbye

Skramlende stole, nys, snak og fnis, en bog, der falder på gulvet, en tusch, der triller hen over bordet osv. Ja, støjkilderne er mange, og skønt det gode klasseværelsesmiljø er forudsætningen for læring, står virkelighedens skoler hyppigt i skarp kontrast hertil.

Derfor retter Kinnarps nu med sin årelange erfaring som leverandør af indretningskoncepter til skoler og den brede professionelle indsigt i skolemiljøet fokus på undervisningslokalernes manglende ro, der hindrer skoleeleverne i at nå deres faglige indlæringsmål.

Læringens 10 fremtidstrends

Med Trendrapport 2017 - baseret på forskning, interviews og arbejde i eget FutureLab - har Kinnarps samlet 10 vigtige tendenser i fremtidens lærings- og uddannelsesmiljø i de nordiske lande frem til år 2025:

1. Et fleksibelt og lydhørt læringsmiljø inddrager det hele menneske i uddannelsen. Kropssprog er en vigtig del af kommunikationen, og mennesker lærer bedre, når hele kroppen er involveret i læringsprocessen

2. I det bæredygtige læringsmiljø giver den trænede, uddannede krop psyken optimale betingelser og bidrager således til bæredygtig læring for fremtiden.

3. Med digitaliseret læring og nye værktøjer kan læring individualiseres hvor som helst, og interaktivitet mellem afsender og modtager er muliggjort.

4. I digitalalderens undervisning har teknologien – undervisningsrobotter, kunstig intelligens, digital forflytning af lærere på tværs af grænserne – muliggjort en ændring af lærerens rolle.

5. Masseproduktion af fleksible, digitale programmer med individuelle hensyn til de studerendes ønskemål giver økonomisk rationel undervisning og personligt tilpasset uddannelse.

6. Forældrenes selvrealisering gennem barnet har sat uddannelsesinstitutionerne under ekstraordinært hårdt pres

7. Global learning network river med øget globalisering gamle hierarkier ned og giver rum til nye pædagogiske netværk.

8. Med optimerede, nye, stærke værktøjer/computere konstrueres alternative virkeligheder i klasserummet. Og yderligere information kan styrke og styre hjælpemiddelsadfærden.

9. Økosystem for læring skabes af både elevernes krav om frie valg af bl.a. skoler, særlige grupper eller uddannelsesprofiler, ligesom virksomheder bidrager med også at skabe nye økosystemer for læring.

10. Høj social intelligens er en stor succesfaktor nu mindst på niveau med høj IQ. Ligesom både skole og samfund skal levere kreativitet og innovationsevne.

Læs mere på:
kinnarps.dk/skoletrends

Klasserumsklang

Som en manifestation af de voldsomme støjgener og for at få skolens beslutningstagere til at lytte har Kinnarps stået for indsamling af lyde i klasselokaler, der tydeliggør elevernes problemer med udførelse af intelligent læring – læsning, regning og skrivning. Den megen støj skaber stress og vanskeliggør muligheden for fordybelse og koncentration og er i det hele taget skyld i det dårlige arbejdsmiljø, der naturligvis også får lærerne til at miste gejsten.

Den Grammynominerede musikproducent Pablo Paz har med de indsamlede autentiske rålyde – bl.a. skrabende stole, stemmer, råb, trin og løb – fra klasselokaler og ved hjælp af målinger af puls, ilt og decibel samlet et omfattende materiale, der efterfølgende er blevet fortolket og tilført lyde fra elektroniske musikinstrumenter. Resultatet blev musikstykket Klasserumsklang.

Det intelligente læringsmiljø

Med Klasserumsklang håber Kinnarps at få flere mennesker til at ”lytte til skolen” og indlede en debat om, hvordan man kan påbegynde en forbedring af lydniveauet i skolemiljøet.

Men de forskellige måleinstrumenter til indsamling af materialet til Klasserumsklang kan desuden benyttes til optimering af læringsmiljøer, klasserum osv. og dermed bidrage til at skabe intelligente læringsmiljøer, beretter Kinnarps.

Og netop intelligente læringsmiljøer er iflg. Kinnarps Trendrapport 2017 en af de tendenser, der sandsynligvis vil påvirke fremtidens design af læringsmiljøer og klasselokaler.

Den stille revolution

Design- og interiørgruppen Kinnarps, grundlagt i 1942, tilbyder innovative, inspirerende indretningsløsninger i diverse arbejdsmiljøer, inkl. undervisningsrum, og har også udviklet en serie produkter til lydlandskaber i det intelligente læringsmiljø.

Med de rette materialer og optimal indretning kan en væsentlig del af skolens støjproblemer dæmpes eller måske helt elimineres. Hos Kinnarps udbydes bl.a. bordplader med en lydabsorberende linoleumsflade, ligesom kork er et støjabsorberende materiale. Mobile reoler og skærmvægge beklædt med stof – i glade farver – både dæmper lydniveauet og giver plads til det eftertragtede private rum – præcist som sofaer med plads til 2-3 personer indrammet af en halvhøj skærm. Bordskærme bidrager også til individuelle hensyn, og lydbakker under borde og stole afhjælper igen lydproblemer.

Dekorative lydabsorbenter på væggen kan også virke støjdæmpende ud over at glæde beskueren. Desuden kan de med det rette budskab, fx printet med alfabet eller tabeller, bruges i læringen.