Observation og feedback spiller en stadig større i folkeskolen. Det digitale værktøj sofusTEACH understøtter skoleledelse og medarbejdernes samarbejde om at udvikle undervisningen

Digitalt værktøj hjælper med at udvikle læreres og pædagogers kompetencer

Det digitale værktøj sofusTEACH skaber struktur omkring observation og feedback i folkeskolen. Formålet er at give skoleledelse og medarbejdere en fælles ramme for udviklingen af undervisningen.

Datacentreret ledelse, professionelle læringsfællesskaber, kompetenceudvikling, you name it. Der tales meget om, at medarbejdere i folkeskolen i højere grad skal kompetenceudvikles og kunne dokumentere en positiv indsats og udvikling i det offentlige rum. Nationale test og ensartede elevplaner i folkeskolen er nogle af mange initiativer, der skal forbedre den danske folkeskole – og ikke mindst medvirke til en folkeskole i verdensklasse.

Systematisk feedback i årgangens teams er efterhånden obligatorisk på mange skoler. Men hvordan følger skoleledelsen med i den enkelte medarbejders kompetencer og evne til at lave relevant og inspirerende undervisning? Det spørgsmål blev startskuddet til sofusTEACH – et digitalt værktøj, der er udviklet i et samarbejde mellem tidligere skoleleder Thomas Dræby Kragh, forsker og tidligere skolelærer Micki Sunesen og den socialfaglige it-virksomhed sofus TM.

Selvom de tre parter har forskellig faglig baggrund, så de alle et potentiale i at skabe struktur og gennemsigtighed i arbejdet med kompetenceudvikling af medarbejderne i skolen.

En fælles ramme

sofusTEACH er udviklet på baggrund af et ønske om, at kvalificere undervisningen i folkeskolen og styrke lærernes kompetencer i forhold til dette. Man kan via programmet indgå i dialog med medarbejderne omkring 11 anerkendte fokusområder i forhold til undervisningen. Disse fokusområder er inspireret af Skolelederforeningens pjece ”Tættere på”.

”Formålet med det digitale værktøj at skabe en fælles ramme for observationsforløb, feedback og refleksion på skolerne,” fortæller Kim Dam Ernst, der er Cand.Pæd.Pæd.Psych. og socialfaglig konsulent hos sofus TM.

Målet er bedre undervisning

I denne kontekst er sofusTEACH et konkret redskab til systematisk udvikling i det professionelle læringsfællesskab. Ud fra observationer og kvalitativ feedback kan skoleledelsen i samarbejde med medarbejderen skabe mulighed for udvikling af kompetencer i undervisningen.

”Al viden fra observationen og den kvalitative feedback bliver samlet i programmet, og ud fra dette kan der i samarbejde med medarbejderen oprettes målsætninger og nye tiltag,” siger Kim Dam Ernst.

Formålet er at opkvalificere lærernes undervisningskompetencer, så eleverne får et bedre læringsmæssigt udbytte af undervisningen.

”For os handler det om at skabe en kultur, hvor der både blandt skoleledere og lærere er interesse for at stille spørgsmål til den indsamlede data – både omkring skolens kompetencer og udfordringer. Vi har i udviklingen af programmet været opmærksomme på, at den enkelte skole skal kunne anvende forskellige slags data i forhold til at danne sig et overblik over skolens kompetencer. Denne viden skal medvirke til at give et overblik over, hvor skolen er i forhold til skolens kompetenceniveau i undervisningen og samtidigt skabe tydelighed om, hvor skolen ønsker at være i fremtiden,” forklarer han videre.

Uddannelse i digital observation og feedback

sofusTEACH kan som digital værktøj ikke stå alene. Derfor udbyder sofus TM en certificeringsuddannelse, hvor ledelsen og udvalgte medarbejder får styrket deres kompetencer i forhold til at arbejde med struktureret observation og feedback via sofusTEACH.

”Uddannelsen tager udgangspunkt i forskellige teoretiske og didaktiske perspektiver, hvor formålet er at styrke det professionelle læringsfællesskab og samtidig skabe en fælles forståelse af didaktikken,” fortæller Kim Dam Ernst.

Certificeringsuddannelsen er skabt i samarbejde mellem forsker og tidligere skolelærer Micki Sunesen, praktiker og tidligere skoleleder Thomas Dræby Kragh og Sofus TM. Den består af fem moduler samt et opstartsmodul, der har særligt fokus på skolelederens rolle.

Læs mere om programmet og uddannelsen på sofus.dk.