Billedtekst her

Kære skoler og dansklærere – lad os skabe dygtige, glade læsere

Mit navn er Ingegerd Jenner Løth. Jeg har arbejdet som skolebibliotekar og dansklærer i mere end 15 år. Jeg har selv oplevet, hvor frustrerende det er ikke at kunne påvirke mine elever til stor læselyst og et højt læseniveau, fordi jeg ikke havde de rette redskaber.

Af: Ingeged Jenner Løth

Derfor har jeg videreuddannet mig til cand.pæd. og udviklet læseundervisningen GameLæsning. Det er et værktøj som motiverer elever fra 1.-9. klasse til at blive gode, glade læsere.

Sådan virker GameLæsning

GameLæsning er bygget på principperne fra computerspil og verdens mest effektive læseundervisning, Reading Recovery. Den fungerer som et computerspil, hvor man hele tiden rykker op, når man mestrer sit level. Derfor vil man over kortere tid nå et højt niveau.

Fortsætter man med Gamelæsning, når eleven til level 180, hvor man uden problemer kan klare læsekravene på en ungdomsuddannelse, på arbejdsmarkedet og som voksen.

Motivation er vejen frem

GameLæsning løfter hver elev højere op i læseniveau. Det sker kontinuerligt, så eleven hele tiden kan anvende læseniveauet på sin årgang. Undervisningsbøgerne stiger nemlig støt i læseniveau år efter år.

Derfor er det vigtigt, at hver elev udvikler et tilsvarende niveau, for at kunne anvende årgangens bøger uden problemer. Men de nationale indsatser, f.eks. faglig læsning, en læsevejleder på hver skole, fælles mål, IT m.m. løfter ikke eleven højere op, og det skaber læseproblemer.

I GameLæsning motiverer vi til optimal læselyst. Når man er motiveret og oplever konstante fremskridt, giver det en intens, skøn oplevelse af forventning, som eleven har lyst til at forblive i. Og resultatet er derfor også, at eleven vælger at læse meget mere.

Hvad er en dygtig læser?

PISA-undersøgelserne viser, at der er hårdt brug for bedre læseundervisning.

I dag er der nemlig ingen nationale tiltag, som kan løfte elevens læseniveau. Det er et stort problem, for det forhindrer, at eleverne udvikler sig til kompetente læsere, der har lyst til læsning og læring.

GameLæsning motiverer til værdien ”dygtige læsere”, for det er det, som vores samfund ønsker og det, som PISA og PIRL måler. Men alligevel har man i omkring 15 år forsket og taget udgangspunkt i tiltag, som kan udvikle ”en læser”, selv om det ikke er præcis det, som efterspørges og det er noget kvalitativt ganske andet. For at tydeliggøre forskellen på en læser og en dygtig læser, kommer her en definition, som er udledt ud af PISA og PIRL.

Grundskolens store læseproblem

I 2011 havde den gennemsnitlige danske elev på 4. årgang opnået et højt læseniveau ifølge læseundersøgelsen PIRL 2011. Det kan umiddelbart lyde fint, men bag tallene gemmer sig en anden historie. Resultatet er fremkommet ved, at hele klasser havde udviklet et meget højt niveau, mens andre hele klasser havde et tilsvarende katastrofalt lavt niveau. Sammenlagt resulterede det i et højt gennemsnit.

Virkeligheden er, at mere end 35.000 dansklærere hver dag skal lære alle grundskolens ca. 550.000 elever at blive ”dygtige læsere”, men der findes ingen værktøjer til at hjælpe lærerne med den store udfordring

I mine 15 år som lærer har over 124.000 forladt 9. klasse som funktionelle analfabeter, mere end 150 milliarder er brugt på specialundervisning, hvor en del vedrører læseproblemer, og udviklingen har haft bl.a. store konsekvenser for eleverne, deres fremtid og familier, lærerne, lærerfaget og samfundet. Sådan behøver det bare ikke at være.

Lær GameLæsning, og uddan gode læsere

GameLæsning bygger på viden fra undersøgelser, hvor op til 98 % af eleverne på hele årgange er blevet påvirket til et højt læseniveau, det vil sige stort set alle elever.

Så det er bare med at komme i gang med at lære hver skole og deres dansklærere at mestre GameLæsning, så de til sammen endelig kan begynde at løfte alle grundskolens elever op til de glade, dygtige læsere, som de har potentiale til!

Derfor tilbyder GameLæsningDanmark kurser og foredrag om GameLæsning. Få mere information på www.gamelæsning.dk

Gå ikke glip af at deltage i vores vigtige, spændende foredrag og kurser, så I selv kan lære at løfte hver elev op til en dygtig, glad læser. Gå ind, og læs mere på www.gamelæsning.dk under menuen ”Undervisning”, og meld dig også til nyhedsbrevet.

Med venlig hilsen
Ingeged Jenner Løth,
GameLæsningDanmark

Definitionen på en dygtig læser

En dygtig læser er en, som har udviklet et læseniveau, som er lige så højt som det, der anvendes og forventes brugt på klassetrinnet – også ifølge PISA og PIRL. For så kan eleven uden problemer selv læse, forstå og anvende årgangens læseniveau.