Foto: Maryanne Lister

Naturen kalder skolen - og forældrene

En klatretur i et træ og en gang røde kinder efter en lang dag i naturen. Det kunne godt ske lidt oftere for danske børn.

Af: Søren Præstholm

Sådan svarer mange forældre i en undersøgelse, som Danmarks Naturfredningsforening har fået lavet. Hovedparten af forældrene mener, at deres børn kommer mindre ud, end de selv gjorde. Men det er ikke altid så nemt lave om på. Travlhed, iPads og Snapchat kan være hårde konkurrenter, når man som forældre står klar med regnslag og termosok.

Men måske er der også en anden vej ud. Som forældre kunne du fx spørge børnenes skole, hvordan det går med at inddrage naturen i skoledagen. For det er jo i skolen, børnene befinder sig en stor del af deres vågne del af barndommen. Og der er mange gode grunde til, at netop skolerne bør inddrage naturen mere.

I sidste uge præsenterede to store danske projekter om udeskole, nemlig TEACHOUT og Udvikling af Udeskole, resultaterne af flere års forsknings- og udviklingsarbejde. De viser bl.a. at børnene bliver mere motiverede og bedre læsere, når undervisningen regelmæssigt flyttes uden for klasseværelset. Børnene er også mere fysisk aktive på udeskoledagene, især drengene, og så ser langt de fleste børn frem til og kan godt lide dagene med udeskole.

Foto: Christina Hauschildt

I det lys kan det undre, at det kun er på omkring en femtedel af alle skoler, at udeskole praktiseres regelmæssigt af en eller flere klasser. Det er endnu mere overraskende i lyset af, at netop mulighederne for at flytte undervisningen ud og væk fra klasseværelserne blev fremhævet i forbindelse med den folkeskolereform, der med brask og bram blev besluttet i 2013.

En af erfaringerne fra de nævnte projekter er, at det tager tid at ændre kulturen. Ofte er det en mindre gruppe lærere, der engageret kaster sig ud i at inddrage naturen eller andre steder i lokalområdet som et ”ekstra” klasseværelse, mens andre holder sig tilbage. Af mange forskellige grunde. Men det er her, forældrene må på banen.

Man kan fx spørge skoleledelsen, om de har uddannet deres lærere ordentligt til udeskole. Og sende spørgsmålet videre til de kommunalpolitikere, der lige nu bejler om vælgernes gunst. Man kan også gøre skolebestyrelsen interesseret og løfte hånden til forældremødet og insistere på, at der ikke er modsætning mellem at lære noget fagligt og flytte undervisningen ud i naturen. Og giv så i øvrigt et nap med på klasseudflugten.

Nu er det naturligvis ikke en udfordring, som hverken forældrene eller skoler skal stå alene med. Fire store forsknings- og uddannelsessteder har sammen med Friluftsrådet og med støtte af Nordea-fonden netop dannet Center for Børn og Natur. Det skal arbejde med praktisk udvikling, viden, netværksopbygning og rådgivning. Der er med andre ord hjælp at hente, når naturen kalder på såvel skole som forældre.

Søren Præstholm, leder af Center for Børn og Natur